ΤΙ ΠΕΤΥΧΕ Η Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ


Τι πέτυχε η Γ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων του 1827

Η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας που ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 5 Μαΐου 1827, παρήγαγε ένα μοναδικό σε έκταση, βάθος και πολιτική ουσία έργο, που σηματοδότησε την ουσιαστική σύσταση του ελεύθερου Νεοελληνικού Κράτους, ενός κράτους εθνικού, ανεξάρτητου, χωρίς τιμαριωτικές δομές, μοναρχικούς θεσμούς και ξένους επικυρίαρχους, που προσπάθησε να συνδυάσει την ανάγκη μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας με την ύπαρξη δημοκρατικών δομών.


+
+

α. Την ψήφιση του πρώτου Πολιτικού Συντάγματος της Ελλάδας, την 1η Μαΐου του 1827.
Το Πολιτικό Σύνταγμα του 1827, ήταν πιο πρωτοποριακό και συγκροτημένο, σε σχέση με τα προηγούμενα προσωρινά Συντάγματα του 1822 και του 1823.
Ήταν επηρεασμένο από τα Συντάγματα της Αμερικής και της Γαλλίας, πιο φιλελεύθερο, πιο δημοκρατικό και κατοχύρωνε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και την αναλογική φορολόγηση των πολιτών.
Επίσης προστάτευε με άρτιο τρόπο την ανεξιθρησκία, την ελευθερία τύπου και έκφρασης, τα βασικά δικαιώματα, την ισονομία των πολιτών και απαγόρευε τη δουλεία, τα βασανιστήρια και την αναδρομικότητα των νόμων.

Ακόμα, ακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτειολογική σκέψη, κατοχύρωνε τη σαφή διάκριση των λειτουργικών εξουσιών του κράτους ως εξής:
Α. Ανέθετε τη Νομοθετική εξουσία στη Βουλή,
Β. Ανέθετε την Εκτελεστική εξουσία στον Κυβερνήτη,
Γ. Ανέθετε τη Δικαστική εξουσία στα Δικαστήρια.

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η συνταγματική ρύθμιση που απέβλεπε στη μη «επαγγελματοποίηση» του Βουλευτικού αξιώματος.

β. Την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη του Ελληνικού κράτους.

Στις 3 Απριλίου 1827 η Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας εξέλεξε με ψήφισμα τον Ιωάννη Καποδίστρια, ως πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, με επταετή θητεία.

Η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια γνωστοποιήθηκε σ’ αυτόν με προσκλητήριο έγγραφο στις 6 Απριλίου του 1827, το οποίο έλαβε ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Ρωσία. Το ψήφισμα έφερε τις υπογραφές των 168 Πληρεξουσίων, οι οποίοι τον συνέχαιραν και τον παρακαλούσαν να έλθει το ταχύτερο στην Ελλάδα.

Ο Καποδίστριας απάντησε θετικά στο πιο πάνω έγγραφο με την αποστολή αποδοχής της 14ης Αυγούστου 1827 και ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την άφιξή του, στις 7 Ιανουαρίου του 1828.

γ. Τον διορισμό τριμελούς «Αντικυβερνητικής Επιτροπής».

Η Εθνοσυνέλευση την 5η Απριλίου του 1827, με το Θ΄ Ψήφισμα της, διόρισε τριμελή «Αντικυβερνητική Επιτροπή», δηλαδή προσωρινή Κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους, που είχε ως αποστολή τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια. Μέλη αυτής της επιτροπής ήσαν οι Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Νάκος και Ιωάννης Μαρκής Μιλαήτης.

Με άλλο ψήφισμα της Συνέλευσης, την 1η Μαϊου του 1827 καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της "Αντικυβερνητικής Επιτροπής" και εκδόθηκε η Διάταξη της Περιφερειακής και της Τοπικής Διοικήσεως της Χώρας.

Μετά τη λήξη των εργασιών της Γ' Εθνοσυνέλευσης, η Αντικυβερνητική Επιτροπή συνεδρίασε στον Πόρο και όρισε τους εξής Γραμματείς της Επικρατείας, δηλαδή τους υπουργούς: Εξωτερικών τον Γεώργιο Γλαράκη, Εσωτερικών και Αστυνομίας τον Αναστάσιο Λόντο, Οικονομίας τον Γεώργιος Μαυρομάτη, Πολεμικών τον Ανδρέα Μεταξά, Παιδείας και Δικαίου τον Γεράσιμο Κώπα και προσωρινά των Ναυτικών τον Γεώργιο Γλαράκη.

Η "Αντικυβερνητική Επιτροπή" από τις 15 Απριλίου μέχρι και τις 14 Ιουνίου είχε ως έδρα της τον Πόρο. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο όπου ήταν η έδρα της Κυβέρνησης και της Βουλής σύμφωνα με το ΙΗ' ψήφισμα της 4ης Μαϊου του 1827.

δ. Τον διορισμό των αρχηγών του Ναυτικού και του Στρατού ξηράς.

Η Εθνοσυνέλευση για να αντιμετωπίσει η επαναστατημένη χώρα τις στρατιωτικές και μη δυσχέρειες, ανέθεσε την Αρχηγία των Ναυτικών δυνάμεων στον Ναύαρχο Thomas Cochrane, διόρισε Αρχιστράτηγο όλων των Δυνάμεων της ξηράς τον Λόρδο Richard Church και αποφάσισε μαζί με την ύπαρξη του τακτικού στρατού και τη δημιουργία Εθνικού στόλου.

Tαυτόχρονα αποφάσισε τη σύναψη δανείου μέχρι το ποσό των 5.000.000 ταλήρων και τη δημιουργία ειδικού Συμβουλίου, για να προωθήσει τη σύναψη ανακωχής με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας που ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 5 Μαΐου 1827, παρήγαγε ένα μοναδικό σε έκταση, βάθος και πολιτική ουσία έργο, που σηματοδότησε την ουσιαστική σύσταση του ελεύθερου Νεοελληνικού Κράτους, ενός κράτους εθνικού, ανεξάρτητου, χωρίς τιμαριωτικές δομές, μοναρχικούς θεσμούς και ξένους επικυρίαρχους, που προσπάθησε να συνδυάσει την ανάγκη μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας με την ύπαρξη δημοκρατικών δομών.


Η Γ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων

Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ' αυτού
και υπάρχει υπέρ αυτού