ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙ Γ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Ο Νικόλαος Σπηλιάδης υπήρξε πληρεξούσιος και γραμματέας στη Γ' Εθνοσυνέλευση Ερμιόνης, γραμματέας στη Γ' Εθνοσυνέλευση Τροιζήνας και αργότερα Γραμματέας της Επικράτειας (πρωθυπουργός) στην Κυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια.Απομνημονεύματα, συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου,
τα οποία αναφέρονται στην Γ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων (Πρωτότυπα)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Η Γ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων

Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ' αυτού
και υπάρχει υπέρ αυτού